ffv_transparent.fw

BYGGEBRANSJENS VÅTROMSNORM

Våtromsnormen skal bidra til at de løsningene og materialene som brukes og det arbeidet som utføres, har en så høy standard slik at man oppnår vannskadesikre våtrom med gode planløsninger og lang levetid

Maleren kristiansand-godkjent-våtromsbedrift

Våtromsnormen

Mulighetene for å gjøre feil under både nybygging og rehabilitering er mye større i våtrom enn i andre rom

Byggebransjen har tatt konsekvensen av dette og laget Byggebransjens våtromsnorm, som gjør det enklere og tryggere for både kunde og fagfolk.
Byggebransjens våtromsnorm er en frivillig norm som etter hvert har fått bred aksept. Den utarbeidet etter initiativ fra Bygghåndverksfagenes Landsforening (nå en del av Byggenæringens Landsforening), som i samarbeid med materialleverandører og forskningsinstitusjoner har etablert Fagrådet for våtrom

Hva omfatter våtromsnormen

Våtromsnormen skal bidra til at de løsningene og materialene som brukes og det arbeidet som utføres, har en så høy standard slik at man oppnår vannskadesikre våtrom med gode planløsninger og lang levetid. Normen omfatter hele våtrommet, det vil si baderom, dusjrom og vaskerom, i boliger, kontorer og institusjoner.
Den stiller krav til både produktenes kvalitet og måten arbeidet skal planlegges, gjennomføres og kontrolleres. Kjernen er kunnskap, tverrfaglighet og prosjektstyring. Våtromsnormen er til en hver tid tilpasset gjeldende lover, forskrifter og norske standarder

Hvem kan utføre våtromsarbeid

Fagrådet for våtrom er ansvarlig for å sertifisere håndverkere og bedrifter i henhold til Våtromsnormen. For å få en slik sertifisering må håndverkere og bedrifter ha gjennomført egnet opplæring og bestått en sentralgitt eksamen.
Sertifiserte håndverkere får et eget godkjenningsbevis, mens godkjente bedrifter får tittelen ” Godkjent bedrift ” og kan benytte fagrådets logo

Ønsker du arbeid utført i våtrom?

Hvis du som eier av et hus skal ha utført arbeider i et våtrom, anbefaler vi deg å forlange arbeidene utført i henhold til Våtromsnormen.

Det krever at håndverkerne er sertifisert (spør etter godkjenningsbevis). Det krever også at arbeidene skal planlegges på forhånd og kontrolleres og dokumenteres underveis. Dette vil nødvendigvis føre til noe merarbeid for håndverkerne, og du må være villig til å betale noe mer for jobben. Det vil imidlertid være en ekstra sikkerhet for deg at arbeidene er utført i henhold til retningslinjer som skal sikre høy kvalitet og lang levetid på våtrommet

Det skal foreligge dokumentasjon på hvilke arbeider som er utført og kontrollert