ffv_transparent.fw

Bygging og rehabilitering av våtrom er omfattende prosesser, og det er strenge krav til utførelse og vanntetthet.
Vi er en Godkjent våtromsbedrift, og derfor forplikter vi oss til å ha en faglig leder som er våtromssertifisert og bruke våtromssertifiserte fagarbeidere, følge BVN sine retningslinjer og kontraktsfeste  disse i størst mulig grad under renovering eller oppføring av nye våtrom.  
 

Vi har et tett samarbeid med fagutdannede og sertifiserte murere som fliselegger ditt bad fra gulv til vegg.
Maleren Kristiansand A/S tar hele ditt våtromsprosjekt fra begynnelse til ferdigstilt bad, vi har også gode leverandør avtaler på baderoms interiør og møbler.

Bad_fliselagt-300x210